Aktuality

VYJÁDŘENÍ VÝROBCE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PLATNÉMU OD 25. 10. 2021

26. říjen 2021

Používání zdravotnických obličejových masek PARTA Medica

Toto mimořádné opatření mj. "zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének…."

AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 26. 2. 2021

1. březen 2021


Apelujeme na zákazníky a spoluobčany, aby četli přímo texty vlády. Citace médií jsou často ještě více zavádějící a ještě více nejasné, jak originální texty vlády.

Naše roušky, jak TYP II, tak NANO mají filtrační účinnost větší než 99% a příslušnou normou pro nás je norma ČSN EN 14683+AC, vyhovují tedy aktuálním požadavkům.

Aktuální mimořádné opatření k nošení zdravotnických obličejových masek s účinností k 1. 3. 2021 naleznete zde.POZOR NA MYLNOU INTERPRETACI VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ: RESPIRÁTORY NEJSOU POVINNOSTÍ

16. březen 2021

Vážení spoluobčané, 

obrací se na nás velké množství zákazníků s dotazem, zda mohou nosit zdravotnické obličejové masky místo respirátoru a jaká povinnost v oblasti ochrany dýchacích cest pro ně přesně platí.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 22. 2. 2021

26. únor 2021

Z důvodu množících se dotazů našich zákazníků Vás tímto informujeme, že současné znění mimořádného opatření vyžaduje použití dvou přes sebe přeložených zdravotnických obličejových masek.