• Home
  • Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Jaký je účel zdravotnické obličejové masky?
Účel zdravotnické obličejové masky je blíže popsán v technické normě ČSN EN 14683+AC, 2020. Prvotní účel, proč vznikly zdravotnické obličejové masky, a proč je začal používat zdravotnický personál, byl pro ochranu pacienta před infekcí a ve speciálních případech také k ochraně zdravotnického personálu např. před postříkáním potenciálně kontaminovanými tekutinami. Jsou doporučeny i pro pacienty za účelem snížení rizika rozšíření infekce, především v případě epidemické nebo pandemické situace.
Jak zdravotnická obličejová maska funguje?
Při dýchání, mluvení, nebo kýchání uvolňuje člověk do vzduchu více či méně malých kapek, tzv. kapének. Většina těchto kapének je velkých 0,5 µm až 12 µm. Především ty větší kapénky mohou obsahovat mikroorganizmy s nebezpečným virem a kontaminovat okolí. Zdravotnické obličejové masky díky své funkci potom chrání nejen uživatele, ale celé prostředí, v kterém se člověk nachází.
Jaká norma nebo legislativa popisuje požadavky na zdravotnickou obličejovou masku?
Ač se to možná nezdá, požadavků na tento produkt je mnoho. V EU jsou požadavky a metody na testování popsány v Evropské normě EN 14683+AC. Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení. Ohledně legislativy jsou to potom primárně Směrnice rady č. 93/42/EHS, zákon č. 268/2014 Sb., nebo Nařízení vlády č.54/2015 Sb., vše v platném znění.
Co musí zdravotnická obličejová maska splňovat?
Z praktického hlediska musí rouška především sloužit svému účelu, tedy např. chránit uživatele a jeho okolí. Nesmí samozřejmě škodit, být např. mikrobiálně znečištěná. Obecnými požadavky jsou tedy např. mikrobiální čistota, vhodný tvar, komfort při nošení, ale také např. efektivita bakteriální filtrace (BFE), která musí dosahovat min. 95% pro Typ I. a min. 98% pro Typ II definovaný normou EN 14683. Existuje také TYP IIR, který navíc od Typu II dokáže uživatele ochránit před potřísněním kontaminovanými tekutinami.
Z čeho se zdravotnická obličejová maska skládá?

Standardní zdravotnická obličejová maska se většinou skládá ze tří vrstev, přičemž se používá pro všechny vrstvy netkané textilie vyrobené různými technologiemi z polypropylenu (PP). V období krize, z důvodu nedostatku těchto materiálů sáhli někteří výrobci i k více, či méně vhodným alternativám.

Klasická kvalitní středová filtrační vrstva se vyrábí z polypropylenové netkané textilie technologií rozfukování taveniny (anglicky Meltblown), vnitřní a vnější barevná vrstva netkané textilie bývá potom vyráběna způsobem tzv. „výroby pod hubicí“ (anglicky Spunbond). PARTA Medica nabízí kromě této klasické filtrační vrstvy Meltblown PP také moderní dvouvrstvé nanomembrány z teflonu (PTFE) na polypropylenové nosné vrstvě.

U použitých tkanin je důležitým parametrem také gramáž, která se u nejkvalitnějších roušek pohybuje kolem 25g/m2. Dostatečná gramáž má vliv na dostatečnou pevnost sváru, celkovou integritu a komfort při nošení.

Kromě hlavní filtrační části je na roušce důležitý také způsob fixace na hlavě a schopnost natvarování na obličej. Klasická zdravotnická obličejová maska se většinou fixuje pomocí komfortního pružného úpletu za uši a v oblasti nosu se pro dokonalé natvarování a těsnost používá kovový drátek obalený v plastu. Čistě plastové nosní spony nejsou schopny spolehlivě držet nastavený tvar a rouška potom nedostatečně přiléhá k obličeji, čímž je snížena její účinnost, a také zbytečně trápí oči uživatele vydechovaným vzduchem. 

Je mikrobiální čistota důležitá?
Ano, mikrobiální čistota je extrémně důležitým parametrem, který je proto jasně vyžadován normou. Zdravotnická obličejová maska je produkt, který uživatel nosí na ústech a dýchá přes něj. Je proto nanejvýš důležité, aby byla ústenka čistá nejen při rozbalení, ale také při užívání nebo případné manipulaci. Z tohoto důvodu každou roušku nad rámec požadavků dezinfikujeme UVC zářením a nabízíme nejlepší dostupné řešení v podobě malých balení, které redukují riziko kontaminace tak, jak to vidíme u velkých nepraktických balení. Jen pro doplnění, norma v této souvislosti doporučuje, aby se uživatel ani nedotýkal hlavní části roušky rukama. Zdravotnické obličejové masky PARTA Medica prokazují v certifikovaných laboratořích nadstandardně dobré výsledky čistoty s hodnotami kolem 4cfu/1g (Norma EN 14683 vyžaduje max. 30cfu/1g)
Jaké balení je optimální?
Zdravotnická obličejová maska by měla být především zabalena tak, aby byla chráněna proti mechanickému poškození a znečištění před použitím. Jednotlivá nebo skupinová balení jsou na uvážení výrobce. Zdravotnické obličejové masky PARTA Medica balíme v čistých výrobních prostorech, každou roušku důkladně dezinfikujeme UVC zářením a po desinfekci balíme do vzduchotěsných balení po menším množstvím kusů, tak abychom zamezili jejich znečištění. Tento bezpečný postup nám také umožňuje nabízet prodlouženou dobu expirace 5 let.
Jaký je rozdíl mezi respirátorem a zdravotnickou obličejovou maskou

Z legislativního hlediska se jedná o dva rozdílné produkty, na které se vztahují jiné druhy zkoušek a jiná legislativa. Velmi zjednodušeně lze říct, že zdravotnické obličejové masky jsou zdravotnický prostředek nejnižší třídy 1 a požadavky na ně, včetně popisu metod jejich zkoušení, jsou popsány v technické normě EN 14683. Respirátor je považován za osobní ochranný prostředek (OOP) a vztahuje se na něj jiná legislativa a technické normy na jejich testování a vlastnosti (např. Evropská norma EN 149). U zdravotnické obličejové masky se např. testuje bakteriální filtrace, u respirátorů je to filtrace pevných částic.

Z technického a praktického hlediska lze však říct, že produkty jsou si v mnohém velmi podobné, oba produkty mohou chránit uživatele i okolí, oba používají podobných nebo stejných filtračních materiálů, které však např. v případě respirátorů mají větší filtrační kapacitu, pevnější tvar i úchyty, dokonalejší utěsnění na obličeji, nebo mohou být pro zvýšení komfortu vybaveny i výdechovými ventily.