• Home
  • Aktuality
  • VYJÁDŘENÍ VÝROBCE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PLATNÉMU OD 25. 10. 2021

VYJÁDŘENÍ VÝROBCE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PLATNÉMU OD 25. 10. 2021

26. říjen 2021

Používání zdravotnických obličejových masek PARTA Medica

Toto mimořádné opatření mj. "zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének…."

Originální text Mimořádného opatření: 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-10-2021-do-odvolani.pdf

Jako výrobce a prodejce certifikovaných zdravotnických obličejových masek PARTA Medica® prohlašujeme, že masky PARTA Medica® splňují nároky definované výše uvedeným Mimořádným opatřením, tzn.:

  • jsou obdobným prostředkem, který brání šíření kapének,
  • naše výrobky byly testovány certifikovanou laboratoří a dosahují filtrační účinností >99 % (kde příslušnou normou je ČSN EN 14683:2020 + AC:2020 a naše BFE>99%),
  • naše výrobky naplňují minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek tzn., že naše výrobky mají CE (dle MDD 93/42/EHS a Nařízení EP a R (EU) 2017/745) a jako zdravotnické prostředky jsou testovány dle normy ČSN EN 14683:2020 + AC:2020 a schváleny a registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Dr.-Ing. Jiří Rašner, jednatel

Slušovice 25. 10. 2021